• Zwroty i reklamacje

009-exchange.svg


Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Następnie w ciągu 14 dni towar musi zostać zwrócony na adres siedziby spółki My Płacimy sp. z o.o. lub inny uzgodniony z Klientem.

Przedsiębiorca nabywający towary na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nie ma prawa do odstąpnienia od umowy, lecz w uzasadnionych przypadkach uzgadniamy możliwość wymiany towaru na inny za zgodą dostawcy lub producenta.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przydatność towaru do dalszej odsprzedaży, co oznacza, że towar nie może być używany. Prosimy o zwrócenie uwagi na towary, które ze względów higenicznych również nie mogą zostać wprowadzone ponownie do sprzedaży. W razie wątpliwości lepiej skontaktować się z nami w celu ustalenia cech produktu. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji. Warunki zwrotu towarów ujęte zostały w Regulaminie sklepu internetowego.

Terminy

Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:

  • Umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.
  • Umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.
  • Umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy.

Więcej informacji nt. obowiązującego prawa pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

Reklamacje

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).


Informacja o gwarancji producenta jest umieszczona przy każdym produkcie. W przypadku jej braku nasz sklep udziela rękojmi za wady produktu.

Więcej informacji nt. obowiązującego prawa pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/