• Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji świadczonych usług płatniczych

1.       Wydanie karty  29 PLN
2.       Miesięczna opłata za użytkownie karty  19 PLN
3.       Prowizja od transakcji bezgotówkowych  bez opłat
4.       Prowizja od wypłat gotówki w PLN:  
w bankomatach ING Banku i Planet Cash  bez opłat
w ramach usługi Cash Back  bez opłat
pozostałe wypłaty w PLN  9 PLN
5.       Wpłaty gotówkowe do wpłatomatu ING Banku i Planet Cash w PLN  0,3% wpłacanej kwoty
6.       Opłata za przelew środków z rachunku karty z tytułu zwrotu środków pozostających na rachunku karty po rozwiązaniu umowy  3%

 

  1. Opłata za wydanie karty jest pobierana z góry przy zamówieniu karty. Zwrot opłaty z tytułu odstąpienia od umowy jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy koperta z kartą nie została otwarta lub uszkodzona.
  2. Miesięczna opłata za kartę jest naliczana z góry za każdy miesiąc, w którym karta jest aktywna. Opłata jest pobierana z rachunku karty. W przypadku braku środków na rachunku karty, My Płacimy posiada prawo do zablokowania karty i rozwiązania umowy.
  3. Nie podlegają opłatom transakcje płatnicze bezgotówkowe opisane w regulaminie kart.
  4. Karta przeznaczona jest wyłącznie do wypłat gotówki w PLN na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłaty ograniczone są limitem ustalonym w trakcie rozmowy weryfikacyjnej lub kolejnej zmiany limitów.
  5. Opłata za wpłaty do wpłatomatów ING Banku i Planet Cash są pobierane z rachunku karty.
  6. Opłata za przelew środków z rachunku karty po rozwiązaniu umowy jest pobierana z środków pozostających na rachunku karty.

 

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od 01.08.2021 r.